سوپر اپلیکیشن رسمی باشگاه استقلال

کاربران ios می توانند از وب اپلیکیشن( pwa )وین تیم استفاده نمایند

ورود به نسخه وب

دورهمی هواداران

دورهمی هواداران استقلال

اخبار و اطلاعات رسمی

اخبار و اطلاعات رسمی باشگاه استقلال

کانال ها و گروه های اختصاصی

کانال ها و گروه های اختصاصی بازیکنان و مربیان

خدمات و سرویس ها

خدمات و سرویس های باشگاه برای هواداران